Nuestro proyecto

 
valliranArtística
Una iniciativa de la ciudadanía para la ciudadanía


De què es tracta?

Entrevistes a ciutadans de Vallirana que practiquen algun art.Per què?

Perquè ens coneguem una mica millor.Com?

Les entrevistes, amb fotos, es publicaran a Internet, en un bloc exclusivament dedicat a aquestes entrevistes.De què parlarem?

De la disciplina artística que practica.De què NO parlarem?

Ni  de política, ni  de religió.Què és v a l l i r a n A r t í s t i c a?

És un grup de ciutadans (sense cap vincle, ni amb l'ajuntament ni amb cap entitat o organització política) de Vallirana que s'han ajuntat per crear una eina de comunicació entre els ciutadans.A qui s'entrevistarà?

Aquelles persones disposades a participar i que tenen una afició relacionada amb l'art.

Hi seran representades totes les edats, des de els més petits fins els més grans.

No s'entrevista a les persones perquè hagin guanyat un concurs sinó només perquè pinten, toquen algun instrument, fan ceràmica, o qualsevol altre camp creatiu.Què passa després de l'entrevista?

Es publicarà a Internet. Cadascun dels entrevistats rebrà la informació per a poder enviar als seus parents, amics, etc…, en el moment que has pengi al bloc

I si pertany a alguna entitat, també s'enviarà als responsables d'aquesta entitat perquè puguin donar difusió a la informació (escola de música, casal de joves, casal d'avis, etc.)No es busca cap fi econòmic, les persones que fan les entrevistes no cobren res, tampoc es remuneren a les persones que accepten ser entrevistades.

Així creem un teixit social amb un vincle concret: l'art.

Parlem d'art i de persones.


Vols participar?
Envia'ns un mail: valliranartistica@gmail.com